Sency Fresh® Isparta Lansmanı

Eylül ayı Hasad Dergisinde yer alan Sency Fresh® Isparta lansmanı haberidir.


Hasad Sonrası Depolamada Agrobest Grup Farkı;

Agrobest Grup, doğa dostu ürünleri kapsayan Vita Longa® projesi kapsamında bir ürününü daha ülkemizin değerli üreticilerinin kullanımına sunuyor. Meyve üretiminde hasat sonrasında oluşan kayıplar oldukça büyük önem taşımaktadır. Hasat sonrası depolanan meyve ve sebzelerde depolama süresince oluşan kayıplar %15-40 arasındadır. Pazarlanamayacak duruma gelen bu ürünlerin bir kısmı sanayi ürünü olarak değerlendirilebilmekle birlikte büyük çoğunluğu ekonomiye kazandırılmadan direk çöpe gitmektedir. Bu kayıpların en büyük nedenleri arasında yetersiz bilgi, yanlış depolama teknikleri ve hasat sonrası uygulamaların yetersizliğidir.

Sency Fresh
®, özellikle klimakterik (hasattan sonra da olgunlaşmaya devam eden elma, armut, muz, domates vb.) meyvelerde hasat sonrasında yapılan bir depo uygulamasıdır. Bu uygulama ile depolama ve raf ömrü boyunca ürün kalite kayıpları önlenerek depolanan ürünlerin depolama süresince dalındaki kadar taze ve sağlıklı kalması ile birlikte pazarlama süresi uzatılarak, pazar değerlerinin de korumasını sağlamaktadır.

Agrobest Grup 2012 yılında, bünyesinde bu konuya özel bir departman kurarak çalışmalarına başladı. Hasat Sonrası departmanın oluşturulmasında bu konuda uzun yılardır çalışmalar yapan Refik Büyükgöçmen ve Fatih Yalav görev almıştır. 2013 yılında Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Yalova Araştırma Enstitüsü ve Akdeniz Üniversitesi’nde yapılan bilimsel deneme raporları neticesinde, 2014 Temmuz ayında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, sunulan rapor ve belgeleri uygun bularak Sency Fresh
®’e ruhsat vermiştir.

Agrobest Grup Sency Fresh
® tanıtım ve bilgilendirme toplantılarının ilkini Isparta Barida Otelde yaklaşık 100 kişilik katılım ile gerçekleştirdi. Toplantıya şirketin yönetim kurulu başkanı Sayın Faruk Eroğlu ve Uluslararası Satış Pazarlama Direktörü Hüseyin Günerergin ’in yanısıra Sency Fresh® ürününün İngiltere’deki imalatçısı AGCHEM ACCESS LIMITED firmasından kimyager Mark Johnston da katıldı. Toplantıda konuşma yapan Günerergin, Hasat Sonrası departmanın ekibe katılması ile hasat öncesi ve sonrasında da daha farklı ürünler ile ürün yelpazelerini genişleteceklerini açıkladı. Özellikle hasat sonrası kullanılan Sency Fresh® uygulanmalarında diğer ilaçlardan farklı olarak çok daha fazla bilgiye ve deneyime gereksinim olduğunu vurgulayan Günerergin, bu bilginin ve deneyiminde Agrobest Grup’ta bulunduğunu belirtti.

Sürdürülebilir Tarım ve Sağlık için Vita Longa® Röportajı

Ağustos ayı Tarım Türk Dergisinde yer alan Sürdürülebilir Tarım ve Sağlık için Vita Longa® Röportajıdır.


SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE SAĞLIK İÇİN;

Vita Longa®

 

Mevcut alanlardan daha fazla verim alabilmeyi, bunu da başta insanoğlu, diğer canlılar, toprak, su yani doğayı koruyarak yapabilmeyi amaçlayan Vita Longa®  proje projesi ile benzersiz bir çalışmaya imza atan Agrobest Grup, gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmayı planlıyor. Agrobest Grup Uluslararası Satış Pazarlama Direktörü Zir. Müh. Hüseyin GÜNERERGİN, Pazar Geliştirme Müdürü Zir. Yük. Müh. Ahmet ELMACI, Vita Longa®Portfolyo Uzmanı Zir. Müh. Onur PANGAL Tarım Türk’ün Vita Longa®‘ya ilişkin sorularını yanıtladı.

 

Vita Longa® projesi neden başladı ?

Dünya nüfusunun giderek artması ile beraber beslenmemiz için gerekli olan besin ihtiyacı da aynı oranda artmakta. Mevcut tarım alanlarının artmayacağı öngörüsü ile bu gıda ihtiyacı mevcut tarım alanlarından sağlanacak. Tarımda birim alandan en fazla verimi alabilmek; tarım arazilerinin iyileştirilmesi, yüksek verime sahip çeşitlerin kullanılması, bitki besleme ürünlerinden maksimum etkiyi almak ve en önemlisi verim ve kalitede kayıplara neden olan zararlı organizmalar ile mücadele etmek yoluyla gerçekleşebilmekte. Burada karar verilmesi gereken nokta bugün için, yüksek verim elde ederken, insan sağlığına, üretim yaptığımız alanlara ve geleceğimize zarar verip vermediğimiz. Bugün üretimde kontrolsüz olarak kullanılan kimyasalların çevreye ve insan sağlığına olan etkileri aşikârdır. Birçok resmi kurum, kuruluş ve özel sektör bu ters etkilerin bertaraf edilmesi için çalışmalar yapmaktadır. Bu konuda teknolojinin gelişmesi ile beraber daha fazla alternatif ortaya çıkmakta. Özellikle entegre yani bütünleşik mücadele ve besleme yöntemleri ön plana çıkmaktadır.

Bizlerin ve gelecek nesillerin daha sağlıklı bir çevrede daha iyi koşullarda yaşayabilmesi için Agrobest Grup olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekteyiz. Bu bağlamda geniş bir ürün portföyüne sahip olmasını istediğimiz Vita Longa® projesi ile AR-GE odaklı çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

AgroBest Grup olarak Vita Longa®   projesinin bize kazandırdığı bakış açısıyla günümüz teknolojisini kullanarak yürütülen AR-GE çalışmaları ile bir Türk firması olarak tüm dünyaya hizmet etmekte kararlıyız.

 

Vita Longa®  nedir? Bu proje neleri kapsıyor?

Vita Longa® Bitkilerde kullanıldığında insan ve çevre sağlığını tehdit etmeyen özel ürünlerin bulunduğu ve Agrobest Grup tarafından yürütülen projeye verilen isimdir. Vita Longa® uzun yaşam anlamına gelmektedir. Vita Longa®, doğal ve çevreye dost, sağlıklı bitki, güvenilir gıda kelimelerinin bir şemsiye altında toplanıldığı, bitki koruma ürünlerine güncel bir yaklaşımdır. Odağında sağlıklı bitki, insan ve temiz bir çevre olan bu projede ‘sağlıklı bir bitki sağlıklı bin insan’ başlıca sloganlarımızdan bir tanesidir.  

Vita Longa®, ürün yetiştirme sürecinde uygulanan geleneksel bitki koruma yaklaşımlarına ek olarak, doğanın bize sunduğu biyolojik ürünlerin kullanımını ve bunun yaygınlaşmasını hedeflemektedir. Agrobest Grup olarak Vita Longa® ürünleriyle tarlanıza ve sofranıza doğal çözümler sunmaktayız. Kısaca‘Doğanın bize verdiğini, insanlığa sunuyoruz’.  Vita Longa®, gelişen ve değişen teknoloji ile sadece bitkiyi değil insan ve doğayı koruyan bir yaklaşım olarak, doğa ile hayatın kesiştiği noktadır.

 

Neden sincap ve mantar figürlerini tanıtımlarında kullanıyorsunuz?

Bilindiği üzere doğal çevrenin kirlenmesi ve yaşamsal tehditlerin başlaması ile beraber doğal ortamı ilk terk eden canlılardan birisi sincaplardır. Doğal yaşamda önemli yeri bulunan sincapları Vita Longa® projesine davet etmek istedik. Bu davet yalnız sincaplara değil onlar aracılığı ile duyarlı ve doğa dostu üretici ve tüketicileredir. Yaşanan olumsuzluklardan dolayı yaşam ortamlarını ilk terk etmek zorunda kalan sincapları Vita Longa® ürünlerinin kullanıldığı güvenilir üretim alanlarında tekrar görmek istiyoruz. Doğal olanı bir araya getirerek bir şemsiye altında topladık ve Vita Longa® logosunda doğal şemsiyeyi temsilen mantar figürünü kullandık.

 

Vita Longa® kapsamındaki ürünler nelerdir? Bu ürünler hangi amaçla kullanılacak?

Bitki gelişimini, sağlığını destekleyen ve verim artışı sağlayan market değeri yüksek ürünlerin alınmasını hedefleyen Vita Longa® iki alt gruba ayrılmaktadır; Safe Protection ve Green Solutions.

Safe Protection, bir zararlı organizmayı öldürerek veya durdurarak, bitki gelişimini ve sağlığını destekleyen, verim artışı ile birlikte market değeri yüksek ürünlerin alınmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızdan ruhsatlı 6 adet mikrobiyolojik ve 1 adet botanik bitki koruma ürünümüz bulunmaktadır. Diğer ürünlerimizin Türk tarımının hizmetine sunulması için ruhsatlandırma ve AR-GE çalışmalarımız hızla devam etmektedir.

Topraktan, bitkinin en üst noktasına kadar koruma sağlayacağımız bu ürünler ile daha az kimyasal kullanılarak verim ve kalite kayıplarının önüne geçmeyi planlıyoruz.


Green Solutions, bitki gelişimini ve sağlığını destekleyen, verim artışı ile beraber market değeri yüksek ürünlerin alınmasını hedeflemektedir. Bitkileri olumsuz yönde etkileyen her türlü uygulama, olumsuz ortam ve bitkisel stres koşullarında, bitkinin yaşam süresi boyunca ihtiyaç duyduğu çözümleri sunar. Böylelikle çevre ve insan dostu ürünlerin kullanılması sonucunda sağlıklı ve dirençli bir bitki ile verim ve kalite standartları yüksek ürün almayı hedeflemektedir.

Örneğin Green Solutions ürün gamı içerisinde AR-GE ve tescil çalışmalarına devam ettiğimiz Symbion (N, P, K, S) grubu ürünlerimizi, 2015 üretim sezonunda üreticilerimizin kullanımlarına sunmayı hedeflemekteyiz. Symbion grubu ürünlerimizin içerdiği doğaya dost mikroorganizmalar ile toprakta bitkilerin kullanamamasından dolayı biriken Azot, Fosfor ve Potasyum gibi makro besin elementlerinin yanı sıra toprak pH’ını düzenleyen Kükürdün aktif hale geçmesi sağlanacaktır. Böylelikle toprakta bulunan özdeğerlerimize sahip çıkmış olacağız.

Green Solutions kapsamında ilerleyen günlerde Ülkemizi yeni bir kavram olan “Herbicide safener” ile tanıştırmayı hedefliyoruz. Bu ürün bitkilere yapılan pestisit uygulamalarında özellikle yabancı ot ilaçları ile beraber karışım olarak kullanıldığında daha sağlıklı bir karışım ve kültür bitkisi için daha güvenli, yabancı otlar için daha efektif bir uygulama yapılmasını sağlamaktadır. Yapılan pestisit uygulamalarının kültür bitkilerinde oluşturacağı stresi bertaraf etmektedir.


Vita Longa® 'nın üreticilere olan yararları nelerdir?

Vita Longa® ürünlerini kullanan üreticilerimiz direkt ve dolaylı olarak faydalar sağlayacaklardır. Hastalık ve zararlılar ile etkin bir mücadelenin yanında, sağlıklı bir bitki yetiştirerek miktar ve kalitede elde edecekleri artış gibi direkt faydalar ile birlikte, kalıntısız ürün yetiştirerek uğrayabilecekleri cezai müeyyidelerden ve ihracattan dönen ürünlerden oluşabilecek maddi zararları önleyebilecekleridir. Bunlara ilave olarak Vita Longa® grubu ürünlerinin doğal düşmanlara karşı olumsuz bir etkisinin olmamasından dolayı bitki koruma sorunlarında daha etkin sonuçlar alacaklardır.

Geçtiğimiz günlerde teknik ekibimizin Vita Longa® ürünlerini kullanan bir üreticimize gerçekleşirdiği ziyarette üreticimizin ; “Ben Vita Longa® ürünleriyle hastalık ve zararlılar ile etkili mücadele ederek sağlıklı bir bitki ile daha fazla ve daha kaliteli kalıntısız ürün yetiştirdim. Ve bu ürünleri aileme güvenle yedirdim’’ söylemi bizlere ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu bir kere daha gösterdi. Bizim bu projedeki amaçlarımızdan biride, üreticilerimizin sadece ihracat için kalıntısız ürün üretmeye çalışmamaları, önce kendi halkımızın kalıntısız ürünler tüketmesi için aynı hassasiyeti göstermelerini sağlamak. Fakat bu demek değildir ki sıfır pestisit kullanma hedefindeyiz. Amacımız Entegre Mücadelede (IPM) güvenilir bir yer almaktır.

 

Vita Longa®  'nın ülke ekonomisine katkısı nedir?

Bulunduğumuz coğrafyada Türkiye tarımsal olarak önemli bir pozisyondadır. Ürettiğimiz bu ürünlerin birçoğunu ihracat kalemi olarak kullanmaktayız. Ülkemizden ve diğer ülkelerden ihraç edilen tarımsal ürünler alıcı ülkeler tarafından pestisit kalıntısı nedeni ile geri çevrilmektedir. 2012 tarihinde açıklanan bir raporda Ülkemizden gönderilen kayısı, incir, nar, kiraz, patlıcan ve domates gibi ürünler tavsiye edilmezler grubunda yer alırken armut, greyfurt, sofralık üzüm, dolmalık biber ve dolmalık kabak ise tüketiminin ciddi sağlık riskleri oluşturabileceği ürünler içinde sayılmıştır. Bu sorun global bir sorun olarak kendini göstermektedir. Agrobest Grup olarak bizler önümüzdeki 20 yıl içerisinde Dünya genelinde önemli bir pazara sahip olacağını öngördüğümüz bu grubu, gerek Türk çiftçisine gerekse ihracat yaptığımız 17 ülkedeki üreticilere sunarak onların gelişen ekonomide yenilikleri takip etmelerini sağlamak hedefindeyiz.

Vita Longa®  ürünlerinin sağladığı fayda üretici, bayi, komisyoncu, ihracatçı, tüketici ve doğaya yansıyacaktır. Hedefimiz tarımsal faaliyet içerisinde bulunan tüm birimlerin Vita Longa® ürünlerinden faydalanmasını sağlamaktır.

 


Proje ne zamana kadar devam edecek? İlerleyen zamanlarda bu proje dâhilinde farklı uygulamalar olacak mı?

Bu proje 2010 yılında genel müdür yardımcımız sayın Dr. Mehmet Demirci’nin öngörüleri ile doğaya dost ve insan sağlığına zararı olmayan ürünlerin araştırılması ve AR-GE çalışmaları ile başladı. Bu projenin sonlanacağı bir tarih yok, hedefleri var. Vita Longa® ürünleri ile üretilmiş ve Vita Longa® logosunu taşıyan, ürünlerin, büyük marketlerde raflarda yerini alıp, son tüketicide güvenli gıda algısı yaratmak projenin ana hedefidir. Bunun sonucunda güvenilir gıda yemek isteyen tüketici Vita Longa® logolu ürünü tezgahtan gönül rahatlığı ile alışveriş sepetine koyabilecek.  Reklamlarımızda kullandığımız ‘Sizin sağlığınız bizim geleceğimiz’ sloganımız Agrobest Grubun gelecek için yapacağı yatırımlarda büyük payın, daha duyarlı ürünlerin bulunduğu Vita Longa® projesine ait olacağının göstergesidir. Kısacası Agrobest Grubun  gelecek hedefi, insanların daha sağlıklı ürünler tüketmesini sağlayacak yatırımlar olacaktır.  

Önümüzdeki yıllarda hem bitki koruma hem de bitki besleme konularında birçok ürünü Vita Longa® projesi kapsamında ele almayı ve bu ürünleri üreticilerimizin kullanımına sunmayı hedefliyoruz.

Yine Vita Longa® kapsamında önemli bir yere sahip olan mikrobiyolojik ürünlerin, etkileşimde olduğumuz partnerlerimiz ile birlikte AR-GE çalışmalarını yürüterek Türkiye’ de üretilmesi için çalışmalarımız olacaktır.

 


Bu projede resmi kurumlardan beklentileriniz nelerdir?

Mevcut durumda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız makro biyolojik ürünlere ve feromonlara destekleme vermekte. Bu ürünleri kullanan üreticilerimiz bu desteklemeden faydalanabilmektedir. Aynı üreticimiz, mikro biyolojik ve botanik ürünleri kullandığında bu desteklemelerden yararlanmamaktadır.

Mikrobiyolojik ve Botanik preparatlarda destekleme kapsamına alındığında daha yaygın kullanımın önü açılacaktır. Biz Agrobest Grup olarak bu tarz ürünlerin desteklenmesi konusundaki çalışmaların hızlanmasını ve bir an önce kapsam genişletilmesinin yapılmasını ümit ediyoruz.

Bitki adı

Hastalık/Yabancı ot/Zararlı adı

Biliyorsanız bilimsel ad


"Copyright © - Tüm Hakları Agrobest Grup'a aittir"