Menderes Bölgesinde Nematod Mücadelesinde BIO NEMATON® Farkı

Ülkemizde birçok üretim alanında olduğu gibi örtü altı sebze yetiştiriciliğinde de büyük sorun olarak karşımıza çıkan nematod ile mücadelede Vita Longa® ürün grubu çatısı altında biyolojik pestisit olarak bulunan BIO NEMATON®  sonuçları üreticiler tarafından memnuniyetle karşılanmaya devam etmektedir. Kullanıldığında bitkide gelişme geriliğine yol açmayan ve Doğa Dostu yapısı ile BIO NEMATON® hem biyolojik ajanlara hem de çevreye zarar vermemektedir. BIO NEMATON® çevreyi ve yeraltı su kaynaklarımızı korumaktadır. Yapılan uygulamalarda nematodun direnç ve dayanıklılık kazanması sorunu ortadan kalkmaktadır. Çiftçilerimiz BIO NEMATON®   uygulamaların da nematod ile başarılı bir mücadelenin yanında kalıntısız, sağlığa zararsız, pazar değeri yüksek kaliteli ve bol ürün elde etmektedir. Bitkilerde gelişme geriliğine yol açmayan ve bu nedenle yaşanabilecek verim kaybını ortadan kaldıran BIO NEMATON®  uygulamaları, renk ve kalite yönünden de hasat edilen ürünü desteklemektedir. Bu şekilde de üreticilerimizin pazarda fiyat ve kalite kaygıları da ortadan kaldırılmaktadır.

BIO NEMATON® içerisinde entomopatojen bir fungus olan  Paecilomyces lilacinus 'un spor ve misel parçacıklarını içeren mikrobiyal bir nematisittir. 1 ml ‘sinde 1x108 koloni oluşturabilen yapı bulunmaktadır.Etki Mekanizması; Hiperparazitizm

Uygulama Şekli; Damlama sulama, Toprak

BIO NEMATON® Meloidogyne spp., Heterodera spp. Radopholus spp, Tylenchulus gibi köklerde zarar yapan bir çok Nematod türüne karşı etkilidir.

Agrobest Grup olarak doğaya ve insana dost
Vita Longa® grubu ürünlerini tüm bayi ve üreticilerimize güvenle kullanmalarını tavsiye ederiz.


Çilek Alanlarında Üçlü Etki

Çilek üretimi yapan üreticilerimize başarılı bir mücadelenin yanında kalıntısız, sağlığa zararsız, pazar değeri yüksek kaliteli ve bol ürün elde edebilmelerinin ipuçlarını paylaşmak istedik. Gün aşırı toplama yapılan ve bu nedenden dolayı hasat süresi çok kısa olan çilek üretiminde, üreticilerimiz hastalık ve zararlılar ile mücadelede pestisit seçmekte zorlananmaktadır. Etkin mücadele ve kalıntısız güvenli ürün için Agrobest Grup olarak Vita Longa® grubu ürünlerini tavsiye ediyoruz. Çilek üretiminde Vita Longa® grubu ürünleri, Nibortem®, Nimbecidine® ve Priorty® kullanılan alanlarda elde edilen sonucu ve üreticimizin görüşlerine yer vermek istedik.

Nibortem® içerisinde entomopatojen bir fungus olan  Verticillium lecanii 'nin spor ve misel parçacıklarını içeren mikrobiyal bir fungisittir. 1 ml ‘sinde 1x108 koloni oluşturabilen yapı bulunmaktadır.

Etki Mekanizması; Hiperparazitizm

Uygulama Şekli; Yeşil aksam, Damlama sulama

Nibortem® Bemisia tabaci, Aphis spp, Planococcus spp.,Aonidiella aurantii, Thirips spp., Frankliniella spp., Sciothrips spp., Dialeurodes cardamom, Liriomyza spp. gibi bir çok sokucu emici ve diğer böcek türlerine karşı etkilidir.

Nibortem® hububat, bakliyat, sebzeler, meyve bahçeleri, endüstri bitkileri, kesme çiçekçilik ve süs bitkilerinde güvenle kullanılmaktadır.

 

Priority® içerisinde entomopatojen bir fungus olan  Paecilomyces fumosoroseus 'un spor ve misel parçacıklarını içeren mikrobiyal bir fungisittir. 1 ml ‘sinde 1x108 koloni oluşturabilen yapı bulunmaktadır.

Etki Mekanizması; Hiperparazitizm

Uygulama Şekli; Yeşil aksam

Priority® Tetranychus spp., Panonychus spp., Byrobia spp., Phytonemus spp., gibi kültür bitkilerinde sorun olan birçok kırmızı örümcek türüne karşı etkilidir.

Priority® hububat, bakliyat, sebzeler, meyve bahçeleri, endüstri bitkileri, kesme çiçekçilik ve süs bitkilerinde güvenle kullanılmaktadır.

 

Nimbecidine® içerisinde asıl olarak soğuk pres yöntemi ile elde edilmiş 0,3 g/L Azadirachtin ve Meliantriol, Salanin, Nimbin gibi diğer terpenoidleri kapsayan limonoidleri ihtiva eden botanik bir pestisittir.

Nimbecidine® geniş etki spektrumu olan bir üründür.

Nimbecidine® bitki özlü doğal bir insektisittir. Nimbecidine® zararlılara karşı dayanıklılık sorunu oluşturmaz.

Nimbecidine®'nin parazit ve predetörlere karşı olumsuz bir etkisi yoktur.

Nimbecidine® Entegre mücedelede güvenle kullanılabilecek bir moleküldür.


Uygulama Şekli; Yeşil aksam

Nimbecidine Beyaz sinek, afit, trips, unlubit, güve larvaları ve Cicadellidae ‘ye bağlı bir çok türe karşı etkilidir.

Nimbecidine® hububat, bakliyat, sebzeler, meyve bahçeleri, endüstri bitkileri, kesme çiçekçilik ve süs bitkilerinde güvenle kullanılmaktadır.

Nimbecidine® piyasada benzeri olmayan içeriğindeki limonoid karakterli bileşikler (bitkisel esaslı esansiyel yağlar) nedeniyle önemli insektisidal özellikleri olan bir botanik insektisittir. 

Nimbecidine® ’i benzerlerinden ayıran beş üstün özelliği ile mükemmel korumanın devamlılığını sağlar.

 • Repellent                            : Uzaklaştırıcı

• Ovi-position Deterrent        : Yumurta bırakmayı engelleyici

• Antifeedant                         : Beslenme engelleyici

• Insect Growth Regulator    : Böcek Gelişim Düzenleyici

• Sterilant                              : Kısırlaştırıcı (yumurtalar için)

Bitki adı

Hastalık/Yabancı ot/Zararlı adı

Biliyorsanız bilimsel ad


"Copyright © - Tüm Hakları Agrobest Grup'a aittir"