Yağ Bazlı Süspansiyon Konsantre (OD)
240 g/L Thiacloprid içerir.
ROCKYPSO KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR
ROCKYPSO
Ambalaj Boyutları
Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Antep Fıstığı Antep Fıstığı pisillidi (Agonoscena pistaciae) 50 ml/100 L.su (Nimf ve Ergin) 21
Antep Fıstığı Antep fıstığı dipkurdu (Capnodis cariosa) 50 ml/100 L.su (Ergin) 21
Nar Nar yaprak biti (Aphis punicae) 40 ml/100 L.su 7
Kiraz Elma Yaprak bükeni (Archips rosanus) 50 ml/100 L.su (Larva) 14
Kiraz Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi) 40 ml/100 L.su (Ergin) 14
Armut Armut pisillidi (Cacopsylla pyri) 50 ml/100 L.su (Nimf ve Ergin) 14
Elma Elma yeşil yaprak biti (Aphis pomi) 40 ml/100 L.su (Nimf ve Ergin) 14
Elma Elma iç kurdu (Cydia pomenella) 40 ml/100 L.su (Larva) 14
Domates Beyaz Sinek (Bemisia tabaci) 50 ml/100 L.su Larva, Ergin (sera) 3
Domates Sera beyaz sineği (Trialeurodes vaporarium) 50 ml/100 L.su Larva, Ergin (sera) 3
Biber Beyaz Sinek (Bemisia tabaci) 50 ml/100 L.su Larva, Ergin (sera) 3
Biber Sera beyaz sineği (Trialeurodes vaporarium) 50 ml/100 L.su Larva, Ergin (sera) 3

GENEL BİLGİLER

ROCKYPSO® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A 4 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ROCKYPSO® ’nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A 4  harici)  bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

ETKİ MEKANİZMASI

Sistemik özellikleri ile birlikte mide zehiri olarak etki eden akut kontak insektisittir.

Merkezi sinir sisteminde nikotinik asetilkolin reseptörünün bir agonisti gibi davranarak sinaptik sinyal iletimlerini bozarak etki gösterir.

İLACIN HAZIRLANMASI

Önce gereken miktar ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Hazırlanan karışım yarısına kadar su ile dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir. Depo gereken miktar suyla tamamlanarak tekrar karıştırılır ve ilaçlamaya hazır hale getirilir.  Hazırlanan bu karışım havanın serin ve sakin olduğu zamanda bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde püskürtülür.

KULLANIM ŞEKLİ

Kiraz sineğine karşı görsel sarı yapışkan tuzaklarda ilk ergin yakalandıktan sonra 7-10 gün içinde ilaçlamanın yapılması gereklidir.

Elma’da  Elma içkurduna karşı yapılacak ilaçlamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir.

Elma yeşil yaprak bitine karşı sürgünlerin % 15’i bulaşıksa ilaçlama yapılmalıdır.

Armut psillidine karşı sürgünlerin % 15’i  bulaşıksa ve 2. ve 3. nimfin çoğunlukta olduğu dönemde  ilaçlama yapılmalıdır.

Yaprak bükene karşı çiçek buketlerinde larva ile bulaşma oranı % 5 ise çiçek taç yapraklarının ¾  döküldüğünde bir ilaçlama yapılır. Gerekirse birinci ilaçlamadan 15 gün sonra ikinci bir ilaçlama yapılır.

Antep fıstığı psillidine karşı  bileşik yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde bir ilaçlama yapılmalıdır.

Antep fıstığı dipkurduna karşı ergin populasyonunun arttığı, sap dibinden yenmiş taze yaprakların görüldüğü, aşı gözlerinin ya da sürgünlerin kemirildiği dönemde ilaçlamaya geçilmelidir.

Nar yaprakbitine karşı ağaç başına 10 adet bulaşık sürgün görüldüğünde ilaçlamaya başlanmalıdır.

Domates (sera) ve Biber (sera) beyazsineğe karşı
genel olarak 5 dekarlık alan bir ünite olarak kabul edilir. Beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan tarlaya köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda ilaçlamaya karar verilir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

EC, SL, SC, WP ve WG formülasyonlu birçok konvansiyonel bitki koruma ilacı ile karışabilir. Ancak emin olmak için bir karışım testi yapılmalıdır.
Etiket bilgileri esastır. Lütfen ilacı kullanmadan önce etiketi okuyunuz. Bakanlık Onaylı Etiket
Ulusal Zehirlenme Danışma Merkezi (UZEM) Tel:114
print Yazdır

"Copyright © - Tüm Hakları Agrobest Grup'a aittir" / Bilgi Toplumu Hizmetleri