SC (Süspansiyon Konsantre)
150 g/L Indoxacarb içerir.
AWACANT KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR
AWACANT
Ambalaj Boyutları
250 ml, 400 ml
Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Bağ Salkım güvesi (Lobesia botrana) 25 ml/100 L su* 3-10
Pamuk Yeşil kurt (Heliothis armigera) 45 ml/da 14
Pamuk Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis) 40 ml/da 14
Mısır Mısır koçan kurdu (Sesamia nonagrioides) 30 ml/da 3
Mısır Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis) 30 ml/da 3
Domates Yeşil kurt (Heliothis armigera) 40 ml/da (tarla) 3
Domates Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis) 35 ml/100 L su 3
Elma Elma iç kurdu (Cydia pomenella) 35 ml/100 L su 14
Fındık Fındık kurdu (Curculio nucum) 45 ml/da 14

GENEL BİLGİLER

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

Awacant  akıcı konsantre formülasyonda bağ, pamuk, mısır, domates, elma ve fındıkta zararlılarla mücadelede kullanılan, mide ve değme etkili bir insektisittir. Zararlı larvalarının her döneminde etkilidir.

Awacant böceklerde sinir hücrelerinde sodyum kanallarını tıkayarak etki eder ve ilaçlamadan çok kısa bir süre sonra zararlının beslenme ve diğer faaliyetleri durur veya çok azalır , 24 ila 60 saat içinde de zararlılar ölür.

Awacant ilaçlamadan sonra bitki üzerinde ilaç kurumasından sonra yağan yağışlardan etkilenmez. , ilaçalmayı tekrarlamaya gerek kalmaz.

ETKİ MEKANİZMASI

INDOXACARB

Sinir hücrelerindeki sodyum kanallarını etkisis hale getirerek etkili olur. Kontak ve mide zehiri olarak etki eder. Indoxacarb ile temas eden zararli beslenemez, paralize olur ve ölür.

İLACIN HAZIRLANMASI

İlacı hazırlamadan önce ilaçlama aletinin temiz olduğundan emin olunuz. İlaçlama aletinindeposunu yarıya kadar su ile doldurun. Awacantkutusunun kapağını açmadan önce iyice çalkalayınız. Gerekli miktardaki ilaç küçük bir kapta su içinde iyice karıştırılır ve bu karışım ilaçlaam aletinin deposuna boşaltılır. Daha sonra gerekli miktardaki suyu karıştırıcısı çalışmakta olan ilaçlama aletinin deposuna ekleyiniz. İlaçlama boyunca karıştırıcıyı çalıştırmaya devam ediniz. Diğer ilaçlarla tank karışımı yapılacak ise aletin deposuna önce Awacant  konulmalı , daha sonra diğer ilaç eklenmelidir. Gereğinden fazla ilacı ilaçlama için hazırlamayınız.

İlaçlamanın usulüne uygun olarak yapılması amacıyla, ilaçlamaya başalmadan önce bir dekar için gerekli su miktarını belirlemek için ayrı bir yerde kalibrasyon yapılması ve ilaçlamanın bu kalibrasyona uygun olarak gerçekleştirilmesi gereklidir.

KULLANIM ŞEKLİ

Bağ- Salkım güvesi (Lobesia botrana):

Sezon içinde sofralık üzümlerde 6, şaraplık üzümlerde ise 3 uygulamaya kadar uygulama tekrarlanabilir. Uygulama traktörle çekilen hidrolik ilaçlama aleti veya sırt pülverizatörü ile yapılabilir. En iyi etki için uygulama  zararlının yumurtalarının açıldığı dönemde yapılmalıdır. Uygulamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yapılır. Tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp düşmeye başlaması, etkili sıcaklıklar toplamının birinci  dölde 120 günderece, ikinci  dölde 520 günderece, üçüncü dölde 1047 günderece’ye ulaşması, fenolojik olarak birinci  dölde çiçek tomurcuğu, ikinci dölde koruk, üçüncü dölde tatlanma başlangıcı döneminde olması halinde yumurta aranır ve yumurta açılımına göre ilk larva çıkışı görüldüğünde  ilaçlamaya karar verilir.  


Pamuk
  Yeşil kurt (Helicoverpa armigera) ve Yaprak kurdu (Spodoptera littoralis):

Pamukta yeşil kurt ve Pamuk yaprak kurdu (Prodenya) zararlıları ile mücadelede bu zararlıların her hangi bir döline karşı kullanılabilir. En iyi etki için yumurtaların açıldığı dönemde ilaçlama yapılması uygundur, buna rağmen zararlıların tüm larva dönemlerine etkilidir. Zararlının dönem içindeki yoğunluğuna bağlı olarak gerekirse 10-14 gün aralıklarla ilaçlama tekrarlanmalıdır.

Pamukta sezon içinde aynı yerde 4’ten fazla Awacant uygulaması yapmayınız.


Mısır : Mısır Koçankurdu (Sesamia nonagrioides)ve Mısır kurdu (Ostrinia nubulalis):

Zararlının ilk yumurtalarının görülmesinden itibaren 15 gün aralarla 3 ilaçlama yapılır.


Domates: Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)ve Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis):

En iyi etki için yumurtaların açıldığı dönemde ilaçlama yapılması uygundur. Zararlının dönem  içindeki yoğunluğuna bağlı olarak gerekirse 10-14 gün aralarla ilaçlama tekrarlanmalıdır. Sezon için aynı yerde domateste 4’ten fazla Awacant uygulaması yapmayınız.


Elma: Elma içkurdu (Cydia pomonella):

Awacant Elma iç kurdu zararlısının hem larva hem de yumurtalarına etkilidir. Bu zararlı ile mücadelede en yüksek etki için ilacın yumurtalarının hedef alınması tavsiye edilir. İlaçlama zamanının tesbiti için ağacın fenolojisi ve zararlının biyolojisi (kelebek uçuşları) takip edilmeli ,yayımcı kuruluşlardan da bilgi alınmalıdır. Genel olarak zararlının 1. dölüne karşı ilk ilaçlama, ilk ergin uçuşları başladıktan ( tuzaklarda ilk ergin kelebekler yakalandıktan) 6-7 gün sonra, ilk yumurtalar görüldüğünde yapılmalı, böylece zararlının yumurtaları öldürülerek larvaların meyve içine girmesi ve zarar yapması engellenmelidir. İlacın etki süresi dikkate alınarak 10-14 gün sonra 1. döle karşı ilaçlama tekrarlanmalıdır. İkinci ve daha sonraki döllere karşı da zararlı ilaçlamayı gerektirecek yoğunlukta olduğu takdirde aynı şekilde ilaçlamalara devam edilmelidir.


Fındık: Fındık kurdu (Curculio nucum):

Sezon içinde fındıkların mercimek iriliğinde olduğu dönemde ilaçlamalar için uyarı verilir verilmez bir ilaçlama yapılır. İlaçlama sırasında fındık bitkilerinin her tarafının iyice ilaçlanmasına dikkat edilmeli , iyi bir kaplama yapılmalıdır.


KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Bilinen pek çok fungisit ve insektisitlerle  karışabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen ilacın ruhsat sahibi  firmasına başvurunuz.

Etiket bilgileri esastır. Lütfen ilacı kullanmadan önce etiketi okuyunuz. Bakanlık Onaylı Etiket
Ulusal Zehirlenme Danışma Merkezi (UZEM) Tel:114
print Yazdır

"Copyright © - Tüm Hakları Agrobest Grup'a aittir" / Bilgi Toplumu Hizmetleri