SC (Süspansiyon Konsantre)
240 g/L Thiamethoxam içerir.
AKTİNARA 240 SC KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR
AKTİNARA 240 SC
Ambalaj Boyutları
250cc
Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Pamuk Pamuk yaprak biti (Aphis gossypii) 20 ml/da (nimf-ergin) 28 gü
Patlıcan Tütün Beyaz sineği (Bemisia tabaci) 30 ml/da (tarla) (ergin-larva) 5 gün
Domates Şeftali yaprak biti (Myzus persicae) 15 ml/da (tarla) (nimf-ergin) 5 gün
Domates Tütün Beyaz sineği (Bemisia tabaci) 100 ml/da (sera)(damla sulama) (ergin-larva) 5 gün
Biber Tütün Beyaz sineği (Bemisia tabaci) 100 ml/da (sera) (ergin-larva) (damla sulama) 5 gün
Şeftali Şeftali yaprak biti (Myzus persicae) 10 ml/100 L su (nimf-ergin) 14 gü
Armut Armut pisillidi (Cacopsylla pyri) 25 ml/100 L su (nimf-ergin) 14 gü
Marul Pamuk yaprak biti (Aphis gossypii) 20 ml/da (nimf-ergin) 7 gün
Elma Elma yeşil yaprak biti (Aphis pomi) 15 ml/100 L su (nimf-ergin) 14 gü
Tütün Şeftali yaprak biti (Myzus persicae) 15 ml/da ( nimf-ergin) 5 gün
Tütün Tel Kurtları (Agriotes spp.) 50 ml/da larva (sulama suyuna) 14 gü
Hıyar Tütün Beyaz sineği (Bemisia tabaci) 100 ml/da (sera) (damlama sulama) 3 gün

ETKİ MEKANİZMASI

THIAMETHOXAM

Böceğin ana sinir sistemine etki eder. Kontak, mide ve sistemik olarak etki gösterir. Bitki tarafından hızlıca alınır ve taşınır.

İLACIN HAZIRLANMASI

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

KULLANIM ŞEKLİ

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ Yapraktan uygulamalarda traktör, sırt pülverizatörleri ve motorlu atomizörler kullanılabilir. Yoğun yeşil aksamı olan bitkilerde iyi bir kaplama için özen gösteriniz. Günün sıcak saatlerinde, yeşil aksamın ıslak olduğu veya hemen yağış beklenen durumlarda uygulamadan kaçınılmalıdır. Kullanmadan önce bitki koruma ürününü ambalajında iyice çalkalayınız. Karışım bekletilmeden kullanılmalıdır.

Pamukta pamuk yaprakbitine karşı, tarla kontrollerinde yaprakbiti ile birlikte faydalı böcekler yoğun ise uygulama ertelenmelidir. Fide döneminde seyreltmeden sonra % 50 bulaşık fide, tarla döneminde ise bir yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında uygulama önerilir.

Domateste şeftali yaprakbitine karşı, tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir koparılan 20-40 yaprakta yaprak başına ortalama 10-20 adet zararlı görüldüğünde uygulama yapılır. Bununla birlikte parazitoit ve predatörler gözlenerek, uygulamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır.

Şeftalide şeftali yaprakbitine karşı, çiçek tomurcuklarının belirmesinden, popülasyonun ¾’ü kanatlı forma dönüşünceye değin 50 ağaçta 7 bulaşık dala rastlandığında uygulama yapılmalıdır.

Patlıcan, domates, hıyar ve biber’de tütün beyazsineğine karşı, beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Elmada elma yeşil yaprakbitine karşı, vejetasyon süresince 15 bulaşık sürgün görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Armut psillidine karşı, kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimflerin görülmeye başlandığı, sürgünlerin % 15’ten fazlasında bulaşma görülmeye başlandığı, tatlımsı madde akıntısı başlamadığı ve doğal düşmanların fazla bulunmadığı zamanda bir uygulama yeterli olabilir.

Marulda pamuk yaprakbitine karşı, tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden tesadüfi olarak birer yaprak koparılır. 20-40 adet yaprakta lupla yapılan sayımlar sonucunda, bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadele yapılmalıdır.

Tütünde telkurtlarına karşı metrekarede 6-15 adet larva olduğunda mücadele yapılır. Bitki Tahammülü: Tavsiyelere uygun kullanıldığında, tavsiye edildiği bitkilerce iyi tahammül görür. Tereddüt halinde yeni ve hassas çeşitlerde bitki tahammülü kontrol edilmelidir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Aktinara 240 SC  

’nin diğer bitki koruma ürünleri ile karışım durumu bilinmediğinden, kullanılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.
Etiket bilgileri esastır. Lütfen ilacı kullanmadan önce etiketi okuyunuz. Bakanlık Onaylı Etiket
Ulusal Zehirlenme Danışma Merkezi (UZEM) Tel:114
print Yazdır

"Copyright © - Tüm Hakları Agrobest Grup'a aittir" / Bilgi Toplumu Hizmetleri