EC (Emülsiyon Konsantre)
200 g/L Ethoprophos içerir.
BEST MEKAB 20 EC KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR
BEST MEKAB 20 EC
Ambalaj Boyutları
1lt _ 5lt
Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Sebze Kök ur nematodu (Meloidogyne spp.) 5 l/da Fidelerin şaşırtıacağı gün veya 1-2 gün önce

GENEL BİLGİLER

•Arılara zehirlidir.  Çiçeklenme dönemi kullanmayınız. 
•Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız. 
•Boş ilaç ambalajlarını  başka bir amaçla kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz.
•İlaç tatbikatından sonra kullanılan makineler ve aletler bol su ile yıkanmalıdır.

ETKİ MEKANİZMASI

ETHOPROPHOS:
Sistemik olmayan nematisit ve kontak etkili toprak insektisitidir. 

İLACIN HAZIRLANMASI

İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktardaki BEST MEKAB 20 EC (Ethoprophos 200 g/L) ayrı bir temiz kapta birkaç lt su ile karıştırılır. Daha sonra aletin karıştırıcısı çalışır durumda iken hazırlanan ilaç aletin deposuna boşaltılır.  Karıştırıcı çalıştırılmaya devam edilerek kalan su depoya ilave edilir.

KULLANIM ŞEKLİ

BEST MEKAB 20 EC (Ethoprophos 200 g/L) , uygulanmadan önce iyi bir toprak işlemesi yapılmalıdır. Daha sonra tavsiye edilen dozda fidelerin tarlaya dikiminden hemen veya 1-2 gün önce uygulanır. Uygulama traktörlerle çekilen pülverizatörler ile dekara 60-80 litre su kullanacak şekilde kalibrasyondan sonra toprak yüzeyine yapılır. Hemen ardından toprak işlemesi veya yeterince su verilerek ilacın 10-15 cm derine inmesi sağlanır. 
İlaç kısa sürede toprağa bağlandığından uygulanmasıyla toprağa karıştırılması aynı gün içerisinde olmalıdır.

BEST MEKAB 20 EC (Ethoprophos 200 g/L)  ’ in deri ile teması sakıncalı olduğundan sırt pülverizatörü kullanılmamalı veya koruyucu önlemler alınmalıdır.

BEST MEKAB 20 EC (Ethoprophos 200 g/L) ’ in etki devamlılığı 2-4 aydır. Öte yandan, uygulandığı yerde diğer  toprakaltı zararlılığına karşı ayrıca mücadeleye gerek kalmaz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

BEST MEKAB 20 EC (Ethoprophos 200 g/L) toprak ilaçlaması şeklinde uygulandığından, diğer ilaçlarla karışması söz konusu olamaz.
Etiket bilgileri esastır. Lütfen ilacı kullanmadan önce etiketi okuyunuz. Bakanlık Onaylı Etiket
Ulusal Zehirlenme Danışma Merkezi (UZEM) Tel:114
print Yazdır

"Copyright © - Tüm Hakları Agrobest Grup'a aittir" / Bilgi Toplumu Hizmetleri