EC (Emülsiyon konsantre)
400 g/l Fenamiphos içerir.
NEMASAT 400 EC KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR
NEMASAT 400 EC
Ambalaj Boyutları
1lt
Bitki Adı Zararlı Dozu PHI
Domates Kök ur nematodu (Meloidogyne spp.) 2,5 L/da 90
Turunçgil Turunçgil nematodu (Helicotylenchus semipenetrans) 5 L/da (Turunçgil Fidanlıklarında ) 60
Turunçgil Turunçgil nematodu (Helicotylenchus semipenetrans) 200 ml/100 L.su (bandırma) fidanlarda 60
Turunçgil Turunçgil nematodu (Helicotylenchus semipenetrans) 7,5 L/da (Turunçgil bahçelerinde) 60
Muz Kök ur nematodu (Meloidogyne spp.) 7,5 L/da 60
Muz Muz sipiral nematodu (Helicothlenchus multinchus) 7,5 L/da 60

GENEL BİLGİLER

- Arılara, kuşlara, balıklara zehirlidir. 
- Akar sulara bulaştırmayınız.
- Yeraltı suları ve içme suyu kaynaklarına yakın yerlerde kullanmayınız.
- Boş ilaç ambalajlarını imha ediniz.
- Sırt pülverizatörü ile uygulamayınız.
- İlacı hazırlarken ve uygularken lastik eldiven, çizme ve koruyucu elbise giyiniz.

ETKİ MEKANİZMASI

FENAMIPHOS:
Sistemik ve kontak etkili bir nematisittir. Kökler tarafından alınır ve yapraklara doğru taşınır. 
Fenamiphos topraktaki ektoparazit nematotlara karşı Sulfoxide metabolidlerinden daha etkili ve daha devamlı bir etkiye sahiptir, Sulfone metobolidleri daha az etkilidir. Endoparazitik nematodlara karşı ise Sulfone, Sulfoxide den daha etkilidir.  

İLACIN HAZIRLANMASI

Gerekli miktardakiNEMASAT 400 EC (Fenamiphos 400 g/L) biraz suyla ayrı bir kapta önce  bulamaç haline getirilir.
Yarısına kadar su doldurulmuş ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırılır ve tank suyla  tamamlanır. İlaçlama sabahleyin veya akşam üzeri havanın çok sıcak olmadığı zamanlarda yapılmalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ

Muz :
Her bir muz yalağına isabet edecek doz, bir kova içersinde 20 misli su ile seyreltilerek bitki gövdesi etrafına uygulanır ve arkadan sulama yapılır. İlaçlamalar 3 ay ara ile 3 kez tekrarlanır.İlaçlamalar:
1. Toprak üstü aksamının 3-4 yapraklı olduğu devrede
2. İlk muz tarağının oluştuğu devrede
3. Meyve salkımının oluştuğu devrelerde yapılmalıdır.
Nematodların oluşturabileceği direnci önlemek için,  NEMASAT 400 EC (Fenamiphos 400 g/L) uygulamalardan yalnızca birinde kullanılmalı, diğer ilaçlamalar ruhsatlı diğer nematod ilaçları ile yapılmalıdır.

Turunçgil :
Ağacın yeşil aksam izdüşümü esas alınarak buraya isabet edecek ilaç miktarı ağacın çevresindeki toprak yüzeyine verilerek, hafifçe çapalanır, arkadan sulanır. Uygulama genç sürgünlerin görülmeye başladığı ilk baharda yapılmalıdır.

Turunçgil fidanlıkları :
Gerekli miktar ilaç süzgeçli kova ile toprak yüzeyine verilir. Hafifçe çapalanır, arkadan sulanır. Turunçgil fidanları nakledilirken, hazırlanan ilaçlı suya, 30 dakika süre ile bandırılır.

Domates :
-Ölçüm (kalibrasyon) yapılarak belli alana gidecek su miktarı bulunur. Belli alana gidecek ilaç miktarı hesaplanarak bu suya karıştırılır ve süzgeçli kova ile toprağa verilir. Arkasından rotavatör veya diğer işleme aletleri ile toprağa karıştırılır; sulanarak ilacın 15-20 cm toprağa nüfuz etmesi sağlanır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

NEMASAT 400 EC (Fenamiphos 400 g/L) diğer ilaçlarla karıştırılmaz.
Etiket bilgileri esastır. Lütfen ilacı kullanmadan önce etiketi okuyunuz. Bakanlık Onaylı Etiket
Ulusal Zehirlenme Danışma Merkezi (UZEM) Tel:114
print Yazdır

"Copyright © - Tüm Hakları Agrobest Grup'a aittir" / Bilgi Toplumu Hizmetleri